26 September 2010

ORBAT: Slovak Air Force

From the excellent Scramble on the Web, we have the Slovak Air Force order of battle for you...

Dopravniho Kridlo "generála Milana Rastislava Štefánika"
1 Dopravná Roj
An-26
2 Dopravná Roj
L-410FG
L-410UVP-E
L-410UVP-S
L-410UVP-T

Zmiešané letecké krídlo "Otta Smika"
1 Stíhacia Letka
MiG-29AS
MiG-29UBS
2 Stíhacia Letka
L-39CM
L-39ZAM
3 Spojovaci Letka
L-410UVP-T
Mi-8PS11
Mi-17
Vyhl'adávacia A Záchranná Sluzba
Mi-17M

Vrtulníkové Letecké Krídlo "generálplukovníka Jána Ambruša"
1 Bitevná Vrtul'nikova Letka
Mi-24D
Mi-24V
2 Dopravná Vrtul'nikova Letka
Mi-17M
3 Vycvíkový Vrtul'nikova Letka
Mi-2

Letecke Útvar Ministerstva Vnútra SR
VIP flight
Tu-154M
Yak-40
Policia
Mi-2
Mi-8PS
Mi-171


What do the names mean?
Bitevná Letka - Attack Squadron
Bitevná Vrtulníková Letka - Attack Helicopter Squadron
Dopravné Letecké Kridlo - Air Transport Squadron
Dopravná Letka - Transport Squadron
Letecký Školský Pluk - Air Training Regiment
Letecká základna - Air Base
Samostatná Stíhacia Letka - Independent Fighter Squadron
Stíhacie Bombardovacie Letecké Krídlo - Fighter Bomber Air Wing
Stíhací Bombardovací Letecký Pluk - Fighter Bomber Air Regiment
Stíhacia Letka - Fighter Squadron
Stíhacie Letecké Krídlo - Fighter Air Wing
Stíhací Letecky Pluk - Fighter Air Regiment
Vojenská Letecká Akadémia - Military Air Academy
Vrtulníkové Krídlo - Helicopter Wing
Vrtulníková Letka - Helicopter Squadron
Vrtulníkový Pluk - Helicopter Regiment
Výcvikové Stredisko Letectva - Flying Training Center
Zmiešaný Letecký Pluk - Mixed Air Regiment


image from Wikimedia

By: Brant

No comments: